top of page

FRIVILLIGKONTRAKT

_

Denne kontrakten er bindende mellom frivillig og Bergtattfestivalen AS.


Den frivillige har ansvar for å lese, sette seg inn i og forstå denne kontrakten.
Kontrakten inneholder krav til hva den frivillige forplikter seg til, og hva Bergtattfestivalen AS forplikter seg til. Kontrakten fungerer også som et samtykkeskjema for bruk av den frivilliges persondata i søknadsprosessen.


Bergtattfestivalen forplikter seg til å:

 • Gi den frivillige et personlig festivalpass som medarbeider kan bruke når hen ikke er på jobb

 • Gi god opplæring i tildelte arbeidsoppgaver

 • Gi minimum et måltid per arbeidsvakt

 • Sende ut elektronisk attest for utført arbeid, ved forespørsel.


Den frivillige forplikter seg til å:

 • Møte opp til fastsatt tid og sted på oppsatte vakter.

 • Ikke forlate posten før vakten er over.

 • Utføre arbeidsoppgaver etter gruppeleders krav.

 • Ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens man er på vakt.

 • Ikke gi uttalelser til pressen på vegne av festivalen, men referere til festivalens pressekontakt.


Mislighold og opphør av avtale
Dersom den frivillige ikke følger forpliktelsene til Bergtattfestivalen, har Bergtattfestivalen rett til å klippe festivalbåndet samt fakturere den frivillige for 2360 NOK. Ved mislighold og upassende atferd risikerer medarbeider utestengelse fra årets festival samt fremtidige festivaler.

Personvern

Den frivillige tillater med dette at innsamlede personopplysninger brukes på følgende måte:

 • Personopplysningene vil bli brukt av frivilligansvarlige under behandling av søknad og til administrering under avvikling. 

 • Kontaktopplysninger blir formidlet til gruppeledere for å avtale arbeidstider og for å kunne ta kontakt under festivalen.

 • Alle opplysninger blir anonymisert og brukt til intern rapportering/evaluering i etterkant av festivalen

 • Personopplysninger blir ikke delt med eksterne partnere.

 • Innsyn i data gis den frivillige ved forespørsel og vil bli slettet etter to år med mindre den frivillige ønsker sletting av data på et tidligere punkt

Kontrakten signeres automatisk når du sender inn søknadsskjemaet.

_
bottom of page