top of page
blå strek.png
bergtatt t-skjorte logo.png

Om Bergtattfestivalen 🇳🇴
Bergtattfestivalen ble startet i 2018 da vi, en gruppe venner fra hovedstaden, tok turen til Luster for å besøke Berge gård og umiddelbart ble bergtatt (!) av omgivelsene og folkene vi møtte der. Siden den gang har vi hver sommer prøvd å skape den samme følelsen for andre.

Festivalen arrangeres på Ekservollen i Luster og tilbyr nærmere 30 konserter, aktiviteter og andre kunstneriske innslag med noen av Norges og Nordens mest talentfulle artister på plakaten.

For oss er det få ting som slår bra musikk i bra natur med bra folk, så det er det vi prøver på. Bergtatt er sommerhelgen du aldri glemmer.

About Bergtattfestivalen 🇬🇧
Bergtattfestivalen was founded in 2018 when we, a group of friends from the capital, visited Luster and the Berge farm. We were immediately captivated by the surroundings and the people we met there. Every summer since, we've tried to recreate that same feeling for others.

The festival is held at Ekservollen in Luster, offering close to 30 concerts, activities, and other artistic performances featuring some of the most talented artists from Norway and the Nordic countries.

For us, there's nothing quite like immersing in wonderful music in wonderful nature with wonderful people. So that's what we aim for. Bergtatt is the summer weekend you'll never forget.

Bergtattfestivalenについて🇯🇵
Bergtattfestivalenは、私たち、首都の友達のグループがLusterとBerge農場を訪れた2018年に設立されました。私たちはすぐにその場所とそこで出会った人々に魅了されました。それ以来、毎夏、私たちは他の人々のためにその同じ感覚を再現しようとしてきました。

このフェスティバルはLusterのEkservollenで開催され、ノルウェーと北欧諸国の最も才能あるアーティストをフィーチャーした約30のコンサート、アクティビティ、および他の芸術的なパフォーマンスを提供しています。

私たちにとって、素晴らしい音楽に、素晴らしい自然の中で、素晴らしい人々と一緒に没頭することほど素晴らしいことはありません。だから、それが私たちの目指すところです。Bergtattは、あなたが決して忘れない夏の週末です。

blå stjerne.png

Musikalsk profil 🇳🇴
Bergtattfestivalen serverer deg en mangfoldig musikalsk opplevelse, hvor det finnes noe for alle, og som gir deg sjansen til å oppdage noen nye favoritter.
Musikalsk sett berører vi ulike sjangre, inkludert pop, indierock, folk, alternative, hiphop, R&B, techno, house og electro.
 

Bookingstrategien vår fokuserer på å vise frem Nordens mest lovende artister som vi mener er på randen av et større gjennombrudd. Vi prøver å booke artistene vi ikke har råd til å booke neste år, som du ser på landets største scener i løpet av kort tid. I tillegg til å gi en plattform for morgendagens stjerner, sørger vi også for å booke et par mer etablerte navn fra både inn- og utland.

Vi har selv kvalitetssikret og sett alle artister som bookes live, gjerne flere ganger, før de havner på plakaten. Du kan med andre ord være sikker på at alle opptredener på Bergtatt holder et høyt kvalitetsnivå, noe som betyr at du kan gå til hver eneste konsert og glede deg, uavhengig av om du har hørt om artistene fra før eller ikke.

 

Bookingarbeidet vårt har allerede blitt lagt merke til. I 2023 ble vi nominert som årets nykommerfestival 2022 av Norske Kulturarrangører og ble i 2023 kåret til Norges 4. beste festival av Natt&Dag.

Musical Profile 🇬🇧

Bergtattfestivalen offers a diverse musical experience where there's something for everyone, providing you with the opportunity to discover some new favorites. Musically, we touch upon various genres, including pop, indie rock, folk, alternative, hip-hop, R&B, techno, house and electro.
 

Our booking strategy focuses on showcasing the most promising artists in the Nordic region, whom we believe are on the verge of a breakthrough. We strive to book artists we might not afford in the coming years, artists you'll see on the country's largest stages in a short time. In addition to providing a platform for tomorrow's stars, we also ensure to book a few more established names from both within and beyond the Norwegian borders.
 

We personally quality-check and watch all booked artists live, often multiple times, before they make it onto the lineup. In other words, you can be confident that every performance at Bergtatt maintains a high level of quality. This means you can attend each concert and really look forward to it, regardless of whether you've heard of the artists before or not.
 

Our booking efforts have already garnered recognition. In 2023, we were nominated as the Newcomer Festival of the Year 2022 by Norske Kulturarrangører and were honored in 2023 as Norway's 4th Best Festival by Natt&Dag.

音楽プロフィール 🇯🇵

Bergtattfestivalenは、何かがある多様な音楽体験を提供し、新しいお気に入りを見つける機会を提供します。音楽的には、ポップ、インディーロック、フォーク、オルタナティブ、ヒップホップ、R&B、テクノ、ハウス、エレクトロなど、さまざまなジャンルに触れています。
 

私たちの予約戦略は、北欧地域の最も有望なアーティストを紹介することに焦点を当てており、それらのアーティストは大きなブレイクの寸前にいると考えています。来年には予算がないかもしれないアーティストたちを予約しようと努めており、そのアーティストたちはすぐに国内最大のステージで見ることができます。明日のスターたちにとってのプラットフォームを提供するだけでなく、ノルウェー国内外からのいくつかのより確立された名前も予約するようにしています。
 

私たちは予約されたアーティスト全員を個人的に品質管理し、ラインナップに入る前に複数回ライブで観察しています。言い換えれば、Bergtattのすべてのパフォーマンスが高い品質を維持していることを確信できます。これは、アーティストを聞いたことがあるかどうかに関係なく、各コンサートに参加して楽しみにしていただけるということです。
 

私たちの予約活動は既に注目を集めています。2023年、私たちはNorske Kulturarrangørerによる2022年の年間新人フェスティバルにノミネートされ、またNatt&Dagによる2023年のノルウェー第4位のフェスティバルとして栄誉に輝きました

bottom of page